Chłodnice laboratoryjne - zasady ich działania

Myliłby się ten, kto twierdziłby, że chłodnice to urządzenia, jakie mogłyby być zastosowane jedynie do schładzania silników spalinowych w autach czy na statkach. Odrębną grupkę chłodnic stanowią tutaj urządzenia chłodnicze, jakie stosowane są w laboratoriach.

Woda pokroju zupełności wystarcza

Radiatory laboratoryjne odróżniają się tym, iż wykonane zostały ze szkła, a składnikiem chłodniczym jest w tych przed chwilą wspomnianych razie banalna woda kranowa. Woda tego rodzaju całkowicie wystarcza jako medium chłodzące. W razie chłodnic motoryzacyjnych, okazywała się w bardzo wielu przypadkach niewystarczająca, ponieważ mogła zamarzać przy bardzo niskich temperaturach powietrza.

Zasięgu dwóch zbiorów występują wielorakie

Radiatory laboratoryjne występują w dwóch mających znaczenie wariantach - początkowym są chłodnice przepływowe, drugim - chłodnice zwrotne. W zasięgu takich dwóch zbiorów występują przeróżne wersje, odróżniające się konstrukcją rurek, poprzez jakie przepływa strumień gazu i skraplana ciecz.

Gaz skrapla chłodnicy, zamieniając

Radiatory laboratoryjne bowiem wykonują przede wszystkim rolę skraplacza. Gaz skrapla się w chłodnicy, zamieniając się w ciecz, jaka może płynąć w tym samym kierunku co gaz, albo może do tego przeciwnym. W pierwszej sytuacji będziemy mieli styczność z chłodnicami przepływowymi, w drugim - ze zwrotnymi.

Chłodnicy nazywany chłodnicą

W zasięgu chłodnic przepływowych, wyróżnia się trzy najistotniejsze wersje urządzeń. W pierwotnym, rurka szklana ma fason nietrudny, wtopiona jest w tą wcześniej wspomnianą druga rurka, która posiada elementy łączące chłodnicę z wężem doprowadzającym wodę. Taki typ chłodnicy nazywany jest chłodnicą Liebiega.

Kolejny podgatunek to chłodnica Westa, w jakiej również występują dwie rurki, przy czymże ta wewnętrzna jest wiele węższa od zewnętrznej. Ostatni podgatunek - chłodnica Alihna - ma rurkę, która składa się z ciągu połączonych ze sobą baniek.

Prawie dalece podobnie chłodnicami zwrotnymi

Jak dało już się dostrzec, wszystkie tego rodzaju gatunki chłodnic przepływowych posiadają nazwy je określające, które wywodzą się od nazwiska badacza, który je skonstruował. Prawie tak samo jest z chłodnicami zwrotnymi, choć chłodnica z wężownicą bądź chłodnica palcowa nie są nazywane nazwiskiem ich twórcy. W obszarze wyróżnianych chłodnic zwrotnych, istnieje sporo ich typów, które - w nie tak dużym bądź również większym punkcie - są kompilacja chłodnicy palcowej i tej z wężownicą.

Ogromna różnorakość w kontekście budowy chłodnicy wynika z faktu, że maszyny takie dają najrozmaitsze opcje tych wyżej wymienionych zastosowania. Określony rodzaj może być wykorzystywany do badania określonej substancji.

W wypadku chłodnic motoryzacyjnych nie ma dużych różnic w ich budowie. Częściej niźli woda, medium chłodzącym jest tutaj glikol, jaki ma właściwości termodynamiczne.

Podstawowe zadanie wszystkich urządzeń chłodniczych jest z grubsza takie samo - mają obniżać temperaturę otoczenia. Standardowe suchych chłodnic, tak nazywanych dry coolerów, obniżenie temperatury dotyczy elementów dotykających chłodnicy.

Wszystkie urządzenia chłodnicze chłodzone są poprzez określone substancje. W sytuacji chłodnic laboratoryjnych oraz samochodowych, a przy tym urządzeń chłodniczych, tak zwanych chillerów, medium chłodzącym jest woda, ewentualnie roztwór glikolu.

Niewątpliwych przymiotów, atrybuty

W bardziej doświadczonych urządzeniach, czynnikiem pośrednim być może amoniak, freon także dwutlenek węgla. Wybór odpowiedniego czynnika wpływa na efektywność całego urządzenia. Oprócz niewątpliwych przymiotów, właściwości chłodnicze posiadają tymczasem wady. Znaczna część z takich, jak np. amoniak albo freon, przy dużym stężeniu, mogą być groźne dla zdrowia, a choćby życia człowieka. Mają sposobność ponadto zanieczyszczać środowisko. Najmniejsze szkody wyrządza dwutlenek węgla, nie każdorazowo tymczasem zdaje się na tyle wydajny, by opłacało się wykorzystanie go.